Zwyżki – bezpieczeństwo pracy

Auto-Lift

Publikacje

zdjęcie zwyżki - wynajem podnośników Pruszków

Zwyżki – bezpieczeństwo pracy

Urządzenia dźwignicowe są bardzo pomocne w prowadzeniu wielu prac na wysokości, poprawiając przy tym ich bezpieczeństwo. Trzeba jednak pamiętać o tym, że bez przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nawet najbardziej bezpieczna zwyżka będzie mogła stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia operatora, pracowników i osób postronnych oraz dla mienia.

Prace na wysokości są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych. Nieodpowiednia obsługa urządzenia lub też niewłaściwe zachowanie pracownika może skutkować poważnymi konsekwencjami, na przykład pracownik może zostać narażony na kontakt z liniami wysokiego napięcia czy wypaść z podnośnika, co może być przyczyną trwałego kalectwa lub nawet śmierci.

Dlatego też konieczne jest prowadzenie prac zgodnie z zasadami BHP oraz innymi wymogami, a także do prac tych powinien być zastosowany sprzęt sprawny, dopuszczony do użytku, regularnie serwisowany i każdorazowo sprawdzony przed przystąpieniem do zadania. Do obsługi zwyżek potrzebne jest posiadanie odpowiednich uprawnień nadawanych przez Urząd Dozoru Technicznego i wcześniejsze odbycie szkolenia, które uczy procedur i zasad bezpieczeństwa obsługi sprzętu tego typu.

W naszej firmie AUTO LIFT bezpieczeństwo jest priorytetem. Oferujemy na wynajem urządzenia zawsze sprawne, niezawodne i sprawdzone. Świadczymy nasze usługi wraz z obsługą operatorską, dlatego też nie musisz posiadać uprawnień UDT, ponieważ nasi pracownicy zajmą się wszystkim. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
<< Powrót